Hormonen, gezondheid en balans

De vlucht in ayahuasca neemt toe. Een andere werkelijkheid ervaren?  Tussen de sterren zweven. Contact maken met wezens, dieren of…

Maar is die werkelijkheid wel werkelijk?

Is het leven daardoor makkelijker. Is het in wezen! weglopen voor de  getraumatiseerde wereld of geeft het power om het leven beter aan te kunnen? Mogelijk meer creativiteit te ontwikkelen?                                             Wat is werkelijk en wat is illusie?Wat is goddelijk en wat is Goddelijk?              Dit is niet een gebruikelijke vraag voor de meesten. Ik stel ze anders: Wat is de bedoeling van jouw leven? Wat zit achter de dingen die gebeuren?

Als therapeut ontmoet ik mensen die tegen gezondheidsproblemen aanlopen. Die zoeken naar oplossingen of iemand die het oplost!                                         De meesten geloven niet of onderkennen geen coïncident (toevallen of samenvallen).                                                                                                           Anderen vinden het te moeilijk om dat te begrijpen. Sommigen verwonderen zich soms. Er zal wel een samenhang zijn, maar …..? is  dat een erkende studie? Of een levensstudie?En wie zit daar nu op te wachten met zoveel aan het hoofd!!!                                                                                                                           We blijven hangen in het hoofd.  We dalen niet meer in. Veel mensen hebben  gespannen iliopsoas (bekkenspieren).                                                                          En vlgs mij zit daar nu net het probleem. Die spier wordt ook wel de Zielspier genoemd! En die Zielspier, waar veel zenuwen in de buik omheen zitten heeft een connectie met input , alles wat we binnenkrijgen. En de regelaar en aanstuurder zit in ons hoofd en bestuurt alle processen in ons lichaam!

Dat kleine kliertje wat hypo- fyse heet!  Vertaling: Hypo = indalen fyse = groeischijf.  In het Engels hypo-physis  waar physis  = oorsprong.  Wat een mooie spirituele woordspeling als je het achter elkaar plakt en er een creatieve zin van maakt?: Indalen, groeischijf ,oorsprong.

Het kleine erwtje in ons hoofd (hypofyse) zorgt voor het incarnatieproces hier op aarde om in te dalen via een groei-schijf om de oorsprong van het leven te ont-dekken?   Dat is een heel verhaal en gaat te ver! Hoor ik .

Dan gaan ik even terug.  Het indalen. Weet je dat de hypofyse de connectie maakt met je bekken, door allerlei processen van hormonen ,tijdens je leven. Hormonen zijn zeer belangrijk  en we doen er zo weinig mee, althans de arts weet er zo weinig van!                                                                                          Hormonen sturen aan en hormonen hebben  levens-cycli.                                                Fasen in grote lijnen : baby, kind , puber, adolescent, volwassen en overgang.   In die fasen reageren de hormonen verschillend en dat noem ik groei.              Je hoeft alleen maar mee te gaan met de ontwikkeling om de hormonen en jeZelf te begrijpen. Ze helpen ons! Maar o wee, ze zijn zo sensitief. Ze reageren op emoties, op zon , maanstanden, op kou en warmte en voeding. Ze zijn genuanceerd: ze hebben verschillende namen: serotonine melatonine, vitaminen, insuline, peptinen, oxitocinen, adrenaline progesteron, testosteron, oestrogeen, etc.                                                                                                               Ze zijn het communicatie netwerk door je hele lichaam.

Indien er iets mis gaat in de communicatie  dan is er geen balans en voel je je niet lekker of wordt je uiteindelijk ziek. Dit omdat de hormonen in connectie staan met je organen. Meestal wordt er raad gevraagd of de klacht aangepakt, door een andere persoon. We noemen dit een arts. Er wordt echt iets over het hoofd gezien! Iplv in het hoofd. Uitzonderlijk in Nederland hebben we daar geen kaas van gegeten! Combinatie of oorzaken van ziekten. Te gecompliceerd!!! Ik kan dat wel begrijpen ,omdat Nederland over het algemeen een mentaal land is. En met mentalistische opvattingen komen we blijkbaar met hormonen niet zo ver!

Je kunt hormonen alleen begrijpen als je dieper kijkt dan je twee ogen. Hormonen zijn niet los te koppelen, maar staan in relatie met veel functies in het lichaam. En met dat  dieper oog ga je verbanden zien, je gaat oorzaak en gevolg zien, je leert  verbanden tussen jou en de natuurwetten. En dat willen veel mensen momenteel, veel mensen zijn op zoek naar een ander kijk op de wereld! Zoeken dat in middelen, die geestverruimend werken. Iets wat groter is dan de mentale gedachten cultuur. Om eerst eens voorbij te gaan aan alle normen en waarden en loskomen van doctrinaire input! Ik begrijp dat religieuze aanname helemaal niet meer op zijn plaats is. Los maken die boel! Pillen hier en  drugs daar,een collectieve losmakings cultuur heerst er na slavernij van indoctrinatie door conservatieven, bijbel en kerk.  Begrijpelijk. Een gedisciplineerd pad, nee hoor, leef je uit!

Terugkomend op de hormonen die als een sluier zijn , waar velen nog niet achter kunnen kijken. Een energetische wereld, die zo fijnstoffelijk is, dat de ADD en ADHD en dyslexie  in principe nog wel eens opgelost zou kunnen worden als we wat meer grip en bewustzijn krijgen op het hormoonstelsel. Waar vroeger men veel psychisch probeerde te verklaren, Freud en Jung, kunnen we nu spreken van een ont-wikkeling:  ziekte  en gedrag zou  oorspronkelijk ook wel eens te maken kunnen hebben met disbalans in de hormonen? Zowel onze “welvaart-ziekten” obesitas , hart en vaatziekten, het chloresterol verhaal ,waar veel mensen mee worstelen? en kanker en darmproblematieken en niet te vergeten de invloed van stralingsvelden!

Wat ten denken over oorzakelijke redenen: Wifi , telefoon en tv die ook de hormonen zeer ongunstig beïnvloeden!? En ons lichaam in de war brengen!

Hier een artikeltje van een artsenpraktijk in Nederland met connectie met Amerika:           Wat is progesteron? Progesteron is een hormoon, dat door ons lichaam wordt gemaakt o.a. in de eierstokken  en in de bijnieren. Progesteron is in de menopauze nodig om een balans te krijgen tussen oestrogeen en progesteron. In de menopauze dalen de progesteronspiegels dramatisch van progesteron en in mindere mate van oestrogenen! Hierdoor valt de balans weg tussen beide hormonen en er is sprake van een oestrogeendominantie. De productie van hormonen gebeurt uit chloresterol!

En hoeveel mensen worden behandeld voor chloresterol  verhoging?  En hoeveel vrouwen krijgen progesteron in de menopauze ………? Hoeveel mensen hebben een oestrogeendominantie..?  Hoeveel mensen volgen diëten om hun lichaam in balans te krijgen….? Hoeveel mensen weten dat straling ons hele spijsvertering in de war kan brengen ,ook al voelen we dat (nog)niet?

Vele mensen denken dat hormonen alleen voor de menopauze gelden. Met de ontwikkeling van wifi en andere mobile apparaten wordt ons lichaam belast door verschillende soorten straling. De onderschatte straling geeft disbalans aan oa mensen die geen kinderen kunnen krijgen, aan mensen met kanker, aan mensen die uitgeput raken door bijnieruitputting, hart en vaatziekten etc.

Progesteron: wat doet dat hormoon met je?  Het maakt zacht, vrouwelijk,  week, en zorgt dat het kindje kan indalen. Maar ook zo belangrijk voor je eigen indalingsproces! En laat nu juist in de overgang, (wat ook een fase is om te bezinnen om voor te bereiden op de OVERGANG!), we progesteron en testosteron missen en  afgeleid en geconfronteerd worden met ongemakken of ziektebeelden. Vaak door progesteron of testosteron te KORT!*                                                                             Op het moment dat vrouwen kinderen willen krijgen en het lukt niet, zie je ook sommige gevallen dat een vrouw een dominante functie heeft in werk of gezin, waardoor er door verschillende factoren  geen tijd is om zich voor te bereiden om het moederschap. Eerst de hormonen in balans brengen door  rust en indalen( lees bezinnen) is voor de werkende vrouw niet te doen. Ik vermoed ook dat een  mogelijke bijkomstige ,maar niet te verwaarloze factor is,  dat o.a. straling veel ontregelt in het lichaam.  Niet alleen de hormonen bij vrouwen maar ook vreet het testosteron bij mannen en bij vrouwen! Vrouwen hebben ook testosteron voor stevige spieren welke  uitgeput raken door straling! Mannen hebben ook oestrogenen.  Waar je je zeker  in kunt verdiepen is de Stralingsbelasting.  Er zijn mogelijkheden om die zoveel mogelijk te elimineren, wat nu, maar straks zeker nodig is met de invoering van de 5 G ! De noodzaak  zal steeds belangrijker worden om je lichaam gezond te maken en te houden om bij ontsporing  bij ziekten en ongemak, de oorzaak aan  te kunnen pakken, dichter bij de Bron. Daardoor jij wellicht de oorsprong van je be-staan gaat begrijpen !

*PROGESTERON. Inmiddels zijn er mogelijkheden om  een natuurlijk vorm van hormonen in Nederland te introduceren met kennis van zaken! om je lichaam te helpen in balans te komen of te blijven. Ik wil je daar graag mee helpen in connectie met dr. Wilson(specialist)                                                                                                            *STRALINGSBELASTING  aanpakken door de Wibronic. Inmiddels heb ik een recet-apparaat . Het recette van je cellen  en tegelijk de stralingsbelasting  met eventuele aanvullende suppletie aan te pakken om zo min mogelijk ziekte-symptomen  te bestrijden, maar ook oorzakelijk te zoeken                                    voor Balans, Gezondheid en Bewustzijn!                                                        PRAKTIJK N.E.L.I. www.bewustzijncoach.nl  : lichamelijk geestelijk en spiritueel.                                                                                                  Voor vragen, opmerkingen , behandeling, consulten en/of coaching;                                        neiliwanderley@gmail.com telefoon of whatsapp 06-14 04 38 69